Lustrum Pionklasse 45 jaar

Beste leden,
Het is feest dit jaar, de Pion bestaat 45 jaar, het 9de lustrum alweer.
Dit willen we natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan en daarom heeft het bestuur een Lustrum dag op 23 juni 18
georganiseerd. Wat is de bedoeling op zaterdag 23 juni 18.
We verzamelen om 11:15 uur in het scheepvaart museum bij restaurant Stalpaert.
Na een heerlijk stukje gebak en koffie zullen we om 12:30 uur rondgeleid worden door een deel van het museum.
Rondleiding van 2 uur: Zie je in de Gouden Eeuw, Het verhaal van de walvis en Het VOC schip.
Om 14:30 is er daarna tijd om de rest van het museum zelf te bezichtigen en is er ook nog een VR tour mogelijk op
het VOC schip. (Museum sluit om 17:00 uur).
Om 18:00 uur is er een zaaltje afgehuurd bij Loetje aan ’t IJ waar we met een borreltje ontvangen worden en
daarna een drie gangen menu gaan nuttigen. Tijdens het Diner worden de Jaar prijs 2017, Langste tocht 2017 en
de drie bekertjes uitgereikt. En natuurlijk met heel veel gezelligheid over 45 jaar Pion gesproken. Om 22 uur zal de
feestelijke dag worden afgesloten.
Een Lustrum vieren zonder Pionnen erbij is natuurlijk ook niet leuk. Vandaar dat we bij de Marina Amsterdam (bij
Loetje aan ’t IJ) plaatsen kunnen reserveren voor de mensen die met de boot komen. Om op tijd in het Museum te
kunnen zijn moeten we 23 juni om 10:00 uur s’morgens van uit de haven richting het museum gaan (met het
pontje en te voet is ruim een uur nodig) dus is het verstandiger om op vrijdag avond al af te meren in de Marina
Amsterdam. Helaas zal dit voor eigen kosten zijn a 22.50 per nacht.
De Pion klasse heeft natuurlijk in de begroting rekening gehouden met dit lustrum feest en zal een groot deel van
de kosten op zich nemen maar helaas kunnen we niet het gehele feestje betalen uit onze middelen.
We zullen een bijdrage van 50 euro per persoon moeten vragen voor het drie gangen menu inclusief alle drankjes.
En 20 euro voor kinderen van 4-12 jaar.
Tevens moeten wij de volgende voorwaarden stellen.
Pion leden max 2 personen + 1 kind (4-12 jaar)
Bemannings leden/ donateurs/ liefhebbers max 1 persoon.
Voor overige mensen komt er boven op het bovenstaande genoemde bedrag een toeslag van 40,00 pp en voor
kinderen (4-12) 25 euro.
Een aantal zaken moeten wij op 12 juni doorgeven. Dus gaarne inschrijven voor 12 juni 18, door het inschrijf
formulier op te sturen naar MichaelBrouwernl “apenstaartje” yahoo.com
Hopelijk zullen we met velen zijn en er een gezellige dag van maken.
Michael Brouwer
Namens het bestuur van de Pion klasse

Inschrijf Formulier 9 de Lustrum Pion op 23 juni 18 (inschrijven voor 12 juni)
Naam:
Telefoon nummer:
Boot naam:
Ik kom totaal met ………………. volwassenen en ………………… kinderen naar de Lustrum dag in Amsterdam
Ik/wij gaan mee naar het Scheepvaart museum. Ja / Nee
ik/wij hebben een museum jaarkaart. (aantal museum jaar kaarten…………………) Ja / Nee
Ik/wij gaan mee uit eten bij Loetje aan ’t IJ. Ja/ Nee
Ik kom met de boot vrijdag 22 juni naar Marina Amsterdam en wil daar een ligplaats. Ja / Nee
Ik blijf/kom zaterdag 23 juni met de boot naar de Marina en wil daar een ligplaats. Ja / Nee

Omdat bij de reservering een aantal zaken voor uit betaald moeten worden vragen wij U dit ook te
doen.
De totale kosten zijn:
Aankruisen wat voor U van toepassing is.
□Pion lid alleen: 50 euro
□Pion lid met zijn tweeen: 100 euro
□Pion lid met zijn tweeen en kind(4-12): 120 euro
□bemanningslid/donateur alleen: 50 euro
□ Extra Kind(eren) (4-12 jaar): ………x 45 euro
□ Extra persoon(en): ..……x 90 euro
Na het insturen van het inschrijf formulier naar MichaelBrouwernl “apen staartje” yahoo.com zal ik U
een bevestiging sturen en het over te maken bedrag terug mailen.
Na de bevestiging gaarne zo spoedig mogelijk het bedrag overmaken op rekening nummer:
NL10ABNA0587172711 tav M.Brouwer ovv Lustrum 2018.
Afmelden kan tot 18 juni daarna kunnen wij U niets meer retourneren omdat dan alles al is betaald en wij het geld ook niet meer terug krijgen.